Liječenje hipertenzije medicine

Sadržaj

  liječenje hipertenzije medicine

  Pliva učilište: Plivin glasnik X 31 ; Vrsta, podvrsta i kategorija rada Radovi u časopisima, pregledni rad, stručni Ključne riječi Arterijska hipertenzija; liječenje; opća medicina Arterial hypertension; drug therapy; general medicine Sažetak Osnovni cilj liječenja hipertenzije jest smanjenje kardiovaskularnog rizika, odnosno prevencija bolesnikova pobola i hipertenzija sindrom cephalgic. Prema tome, potrebno je liječiti ne samo povišen tlak već i sve druge pridružene čimbenike rizika.

  Liječenje je važno započeti prije nastanka oštećenja ciljnih organa. U bolesnika s hipertenzijom blažeg stupnja stupanj 1 i liječenje hipertenzije medicine rizikom počinje se s jednim lijekom, a kod viših vrijednosti tlaka stupanj 2 ili 3 i visokog rizika može se odmah početi s dva lijeka, u odvojenoj ili fiksnoj kombinaciji, što povećava suradljivost.

  liječenje hipertenzije medicine

  Osnovno terapijsko djelovanje svi antihipertenzivi ostvaruju samim snižavanjem povišenog tlaka. Brojna klinička istraživanja jasno su dokazala da pet skupina antihipertenziva diuretici, beta-blokatori, blokatori kalcijskih kanala, ACE inhibitori, blokatori angiotenzinskih receptora smanjuju pobol i smrtnost hipertoničara.

  Dakle, liječenje hipertenzije potencijalno se može započeti bilo kojim lijekom iz navedenih pet skupina, odnosno njihovom kombinacijom.

  liječenje hipertenzije medicine

  Izvorni jezik.