Osnove pristupa poremećajima srčanog ritma - Zdravo budi

Liječenje hipertenzije droge bradikardije, Paediatria Croatica - Prepoznavanje i liječenje trovanja sintetičkim („klupskim“) drogama

Povremeno ih uživa i uglavnom neiskusna mladež radi poboljšanja trenutnog doživljaja, smanjenja inhibicija, promjene stanja liječenje hipertenzije droge bradikardije i pojačanja energije koja se na ugodan način oslobađa pri intenzivnom plesanju.

liječenje hipertenzije droge bradikardije skupina invalidnosti hipertenzija, dijabetes

MDMA se najčešće distribuira u tabletama te posjeduje stimulativna i halucinogena svojstva. Osim što kod korisnika izaziva poboljš anje raspoloženja i osjećaj bliskosti, on svojim djelovanjem dovodi do neurodegenerativnih promjena u mozgu i brojnih štetnih posljedica, čak i smrti. Osim sedirajuć ih, opojnih i euforičnih svojstava, oni se primjenjuju i radi olakšavanja seksualnog iskorištavanja neopreznih osoba, pa ih nazivamo drogama za silovanje.

One izazivaju brojne i opasne nuspojave.

Šta je nervoza srca ili sindrom zamora i kako se liječi?

Ako se uzimaju dovoljno dugo i u odgovarajućim dozama, dovode do razvoja tolerancije i ovisnosti s razvojem apstinencijskog sindroma prilikom prekida uzimanja. Učestalost uzimanja i zlouporabe sintetičkih droga je u porastu, pogotovu među mladeži. Stoga ovim člankom želimo upozoriti na sve opasnosti, pomoći pri prepoznavanju znakova trovanja te iznijeti postupke liječenja. Održavanje prohodnosti dišnog puta, disanja i cirkulacije, uz ostale potporne mjere i nadzor u jedinicama intenzivnog liječenja, najvažniji su oblik liječenja liječenje hipertenzije droge bradikardije bolesnika.

UDK Zbog najčešće uporabe u diskotekama, noćnim klubovima i na raznim "rave" i "techno" zabavama, stekle su naziv "klupske" droge. Rast popularnosti ovih sredstava uzrokovan je njihovom relativno jeftinom i jednostavnom proizvodnjom, povećanom dostupnošću te pogrješnom predodžbom korisnika da su bezopasne. One mogu biti bez boje, okusa i mirisa te stoga potajno dodane u piće. Osobito se GHB i flunitrazepam rabe za sedaciju ili trovanja neopreznih osoba radi seksualnog iskorištavanja, zbog čega su i dobile naziv "droge za silovanje".

Cilj liječenje hipertenzije droge bradikardije preglednog rada je prikazati djelovanje ovih sintetičkih droga, sve popularnijih i među našom mladeži, kao i štetne posljedice koje proizlaze iz njihove zlouporabe.

Ovim načinom želimo pomoći lakšem prepoznavanju osoba koje uzimaju ova sredstva te izložiti postupke pravilnog liječenja u slučajevima trovanja. Strukture je slične metamfetaminu i meskalinu. Sintetiziran je U kasnim im se uzimao kao "rekreacijska" droga među poklonicima pop-glazbe te kao dio pokreta New Age, a tijekom ih u psihoterapiji radi izazivanja osjećaja otvorenosti i poboljšanja komunikacije.

Svojim djelovanjem dovodi do psihomotorne agitacije koja se oslobađa plesanjem uz osjećaje ugode te postaje "idealna" droga tijekom raznih zabava. MDMA djeluje kao indirektni monoaminergič ki agonist 3. Primarno djeluje na povećanje izlučivanja serotonina, dopamina i noradrenalina iz presinaptičkih neurona, a inhibicijom monoamin oksidaze smanjuje njihovu razgradnju 4.

liječenje hipertenzije droge bradikardije od hipertenzije do dijabetesa

Osim toga, blokira ponovnu pohranu serotonina te djeluje kao izravni agonist na serotoninskim 5-HT2A i 5-HT2C i dopaminskim receptorima. U laboratorijskih životinja MDMA uzrokuje oštećenje serotoninskih neurona u mozgu, a istraživanja upućuju na neurotoksičnost i u ljudi 5. Imunocitokemijskim i histološkim studijama na- đene su neurodegenerativne promjene, značajno smanjenje broja serotonergičkih aksona i pad koncentracije serotonina i 5-HIAA 6, 7, 8.

liječenje hipertenzije droge bradikardije arteriální hypertenze příznaky

Djelomična regeneracija aksona može biti nenormalana i nepotpuna 9. MDMA se najčešće distribuira u obliku tableta, kapsula ili bijelog praha. Tablete su različitih boja i na sebi mogu imati utisnute razne znakove poput automobilskih simbola ili likova iz crtanih filmova. Sinteza je relativno jednostavna, a može se proizvoditi i u raznim privatnim laboratorijima, gdje se često miješa s drugim supstancijama kao što su kofein, dekstrometorfan, efedrin, fenilpropanolamin, acetaminofen, metamfetamin, amfetamin, difenhidramin, LSD, ketamin, kokain, diazepam i salicilati.

Zbog toga je vrlo teško odrediti dozu koja se uzima, a klinič ka slika akutnog trovanja može zna- čajno varirati. Najčešće se uzima oralno u pojedinač noj dozi od mg. Početno djelovanje nastupa minuta nakon ingestije.

Maksimalno djelovanje je sata nakon ingestije uobičajenih doza te traje 3—5 sati, a vrijeme poluživota je oko 8 sati Veći dio MDMA, oko dvije trećine, moderni lijekovi liječenje hipertenzije se nepromijenjen u urinu Djelovanje MDMA-a može se podijeliti na akutno, koje traje manje od 24 sata i vjerojatno nastaje zbog akutnog otpuštanja serotonina, te na kronično koje traje duže od 24 sata, a nastaje zbog polaganog smanjenja razine serotonina i smanjenja denziteta serotoninskih terminala Svojim djelovanjem MDMA izaziva brojne nuspojave od kojih su neke i životno ugrožavajuće.

Malo povećanje uzete količine MDMA-a može dovesti do nerazmjerno velikog povećanja koncentracije u plazmi i povećanja rizika od toksič nosti Također izaziva i povišeno raspoloženje, euforiju, pojač anje osjećaja fizičke energije, rast samopouzdanja uz snažan osjećaj povezanosti s okolinom i smanjenje otuđenosti 14, Korisnici postaju manje agresivni i manje impulzivni, smanjuje im se strah. Iako može doći do porasta seksualne želje, zbog čega se lakše upuštaju u rizično seksualno ponašanje, sposobnost uzbuđivanja i dostizanja orgazma je smanjena i kod muškaraca i kod žena Akutne toksične reakcije obično nastaju 20 minuta do 1 sat nakon ingestije, a očituju se brojnim simptomima.

Slično kokainu i liječenje hipertenzije droge bradikardije, MDMA izaziva simpatičku stimulaciju te dovodi do hipertenzije, tahikardije, aritmije i midrijaze, a u težim slučajevima vazospazam dovodi do akutnog infarkta miokarda Kardiovaskularne nuspojave mogu progredirati do AV bloka, kardiogenog šoka s edemom pluća i asistolijom Difuzni vaskularni spazam može dovesti do ishemije i nekroze mezenterija Od metaboličkih učinaka nađena je metabolič ka acidoza, hiperkalijemija i hiponatrijemija.

Hiponatrijemija može biti uzrokovana izravnim djelovanjem droge neprikladno lučenje antidiuretskog hormona ili nastaje zbog većeg unosa vode dilucijska hiponatremija. Edem mozga kao posljedica hiponatremije može biti uzrokom smrti.

Krvni tlak kod djece

Druge nuspojave su mučnina, povraćanje, psihomotorni nemir, dezorijentiranost, nistagmus, midrijaza, zamagljenje nemoguće je imati hipertenziju, vrtoglavice, glavobolja, hiperrefleksija, nesiguran hod, piloerekcija, trizmus, znojenje, valovi vrućine, bol u leđima i mišićima, mišićna napetost, nesanica, smanjenje osje- ćaja gladi i žeđi.

Raspon simptoma i ponaš anje uzrokovano MDMA-om u velikoj je mjeri slično kod svih sisavaca 15, U težim slučajevima akutne intoksikacije dolazi do promjene svijesti delirij, komakonvulzivnih napadaja i epileptič kog statusa, intrakranijalnog krvarenja, hipertermije, koagulopatije, hepatotoksič nosti i smrti 21, Kombinacija visoke okolišne i povišene tjelesne temperature, povećanog mišićnog rada povezanog s dugotrajnim plesom i smanjenim uzimanjem tekućine može dovesti do rabdomiolize, mioglobinurije i akutnog bubrež nog zatajenja Akutno trovanje s MDMA-om povezano je i s brojnim psihijatrijskim simptomima, a osobito s tjeskobom, napadajima panike i depresijom.

Javlja se promijenjen osjećaj za vrijeme, opsesivno pona- šanje, derealizacija i depresonalizacija, ubrzano mišljenje i blok misli Ti su simptomi obično kratkotrajni i nestaju za nekoliko dana. Visoke doze veće od mg izazivaju klasičnu toksičnu psihozu sa simptomima paranoje, slušnih i vidnih halucinacija.

Čak jedna doza MDMA-a može uzrokovati dugotrajno oštećenje na serotoninskom sustavu koje može postati vidljivo tek s vremenom ili u uvjetima stresa Ova oštećenja serotoninskog sustava mogu biti odgovorna za uočene psihijatrijske i kognitivne poremećaje kao što su kasni napadaji panike, tjeskoba, depresija, liječenje hipertenzije droge bradikardije disfunkcije i poreme- ćaji pamćenja Kronična zlouporaba može dovesti do pojave simptoma paranoidne psihoze koju je klinički nemoguće razlikovati od shizofrenije.

Redoviti korisnici MDMA-a ne pokazuju tendenciju povećanja doze s vremenom.

liječenje hipertenzije droge bradikardije tonometar hipertenzija

Kako droga smanjuje depoe serotonina i inhibira sintezu novog, svaka sljedeć a doza izaziva manji osjećaj ugode od prvog, a pogoršava nuspojave. Stoga mnogi koji su ispočetka bili oduševljeni ovom drogom gube zanimanje za nju.

Dijagnoza trovanja se postavlja temeljem anamnestičkih podataka i simptoma stimulacije simpatikusa. Liječenje je naj- češće potporno i potrebno ga je provoditi u jedinici intenzivnog liječenja, procjenjujuć i i održavajući prohodnost dišnog puta, disanje i cirkulaciju.

Ispiranje želuca i primjena aktivnog ugljena je korisna unutar 60 minuta poslije ingestije. Kardiovaskularne komplikacije, tahikardija i hipertenzija mogu se liječiti sedirajućim dozama benzodiazepina ili, u težim slu- čajevima, alfa-adrenergičkim blokatorima fentolamin ili vazodilatatorima Na-nitroprusid Beta-blokatori nisu preporučljivi zbog alfa-stimulacije i pogorš anja hipertenzije.

Hipertermija se liječi nadoknadom tekućine te brzim snižavanjem tjelesne temperature hladnim kupkama uz nadzor vrijednosti elektrolita.

Prepoznavanje i liječenje trovanja sintetičkim („klupskim“) drogama

U najtežim se slučajevima visoka tjelesna temperatura može sniziti izazivanjem mišićne paralize i intubacijom bolesnika Zakiseljavanje urina se ne preporučuje, jer može pogoršati metabolič ku acidozu, kao ni alkalinizacija jer smanjuje izlučivanje MDMA-a Zabilježeni su smrtni slučajevi na "rave" zabavama koji su po kliničkoj manifestaciji bili slični najtežim oblicima serotoninskog sindroma i neuroleptičkog malignog sindroma 3. Serotoninski sindrom je karakteriziran smetenošću, nemi- rom, hipertermijom, znojenjem, hiperrefleksijom, proljevima i mioklonusom Neuroleptički maligni sindrom NMS povezan je s uporabom antipsihotika i očituje se promjenama mentalnog statusa, hipertermijom, rigidnošću mišića, autonomnom disfunkcijom i povišenjem razine kreatinina Kad se ostale dijagnoze isključe, potrebno je razmotriti davanje lijekova koji se obično primjenjuju u lije- čenju serotoninskog sindroma i NMS-a.

U bolesnika koji toleriraju oralnu terapiju lijek izbora je bromokriptin, a dantrolen kod parenteralne primjene. Dantrolen je miorelaksans koji smanjuje rigiditet mi- šića i hipertermiju.

liječenje hipertenzije droge bradikardije plaučių arterinė hipertenzija

Ako su klinički indicirani, mogu se primijeniti benzodiazepini i antikonvulzivi. Antipsihotici pogoršavaju simptomatologiju. U liječenju psihijatrijskih simptoma povezanih s akutnim trovanjem suport je najčešće dovoljan.

Ako su simptomi teži, preporuča se kratka psihoterapija. Gama-hidroksibutirat GHB Gama-hidroksibutirat GHB prvi je put sintetiziran prije tak godina, a kasnije je nađen i u mnogim stanicama sisavaca središnji živčani sustav, bubrezi, srce, mišići.

Liječenje hipertenzije droge bradikardije se godina upotrebljavao kao sredstvo za spavanje te u liječenju narkolepsije, a ranih tih za liječenje ovisnosti o alkoholu, opijatima, za kontrolu tjelesne težine, indukciju anestezije te u liječenju shizofrenije Potkraj prošlog desetljeća postaje poznat kao sredstvo zlouporabe povezano s noćnim klubovima. Sintetizira se, luči, ponovo pohranjuje i razgrađuje unutar središnjeg živčanog sustava SŽSa najviša koncentracija je u supstanciji nigri, hipotalamusu i talamusu Endogeni GHB u SŽS-u utječe na ritam sna, tjelesnu temperaturu, metabolizam glukoze i pamćenje te na razinu dopamina, liječenje hipertenzije droge bradikardije avajući ili smanjujući količinu njegovog izlučivanja Međudjelovanje GHB-a i opioidnog sustava nije u potpunosti jasno, ali davanjem opioidnih antagonista blokiraju se neka djelovanja GHB-a Veže se za receptore koji su povezani s intracelularnim putovima cikličnog guanozin- monofosfata c-GMP i inozitol fosfata koji su najbrojniji u hipokampusu i korteksu te za GABAB receptore.

GHB stimulira lučenje hormona rasta i prolaktina, ali je klinički značaj toga dvojben Moguće je da je GHB endogeni inhibitor energetskog metabolizma te djeluje citoprotektivno u uvjetima hipoksije i smanjene opskrbe energijom GHB ima protektivno djelovanje u uvjetima sepse, hemoragijskog šoka, okluzije arterija, moždanog udara, transplantacije organa i infarkta miokarda. U bolesnika s tumorom mozga smanjuje intrakranijalni tlak i povećava cerebralni protok krvi.

Utjecaj povremenog uzimanje droga na kardiovaskularni sustav

Većina GHB-a dostupnog u uličnoj prodaji proizvodi se u ilegalnim laboratorijima. Upute o postupku sinteze mogu se naći na mnogim Internet stranicama kao i kompleti koji sadrže kemijske supstancije. Dostupan je u obliku praha ili bezbojne tekućine, bez mirisa je i slankastog okusa, koji se lako može prekriti miješanjem s različitim pićima, osobito alkoholnim.

Kako su niske doze dovoljne za postizanje željenog učinka gubitak koordinacije, smetenost, sedacija, gubitak svijestirabi se kao droga za silovanje Žrtve se nisu sposobne oduprijeti, a anterogradna amnezija koja nastaje djelovanjem GHB-a čini ih nevjerodostojnim svjedocima na sudu. Koncentracija GHB-a u "uličnim" pripravcima varira pa čajna žlica može sadržavati mg do 5 g po dozi.

Uzima se obično oralno, brzo se resorbira i počinje djelovati unutar 15 minuta. Vršnu koncentraciju postiže za minuta, a vrijeme poluživota je oko liječenje hipertenzije droge bradikardije minuta. Uobi- čajena doza za "rekreativne" svrhe je 0. Nakon razvijanja tolerancije i ovisnosti dnevne doze rastu do oko 25 g, a katkad i do g Korisnici često počinju uzimati GHB radi poboljšavanja socijalnih kontakata, izazivanja euforičnog raspoloženja i osje- ćaja ugode te kao sredstvo za spavanje.

liječenje hipertenzije droge bradikardije tablete za hipertenziju cijena mišljenja

Djelovanje nakon uzimanja opisuju kao stanje relaksacije praćeno osjećajima mirnoć e i blage euforije, sklonošću verbalizaciji, blagom omamljenošću i ugodnom disinhibicijom. Euforično raspoloženje traje oko tri sata.

Predoziranja su opasna, istodobno uzimanje sedativa ili alkohola povećava rizik od povraćanja i aspiracije, a zbog sinergističkog učinka mogu uzrokovati i depresiju disanja Najčešće opisane nuspojave, zabilježene minuta nakon ingestije, su pospanost, vrtoglavica, hipersalivacija, mučnina i povra- ćanje.

Manje česte su gubitak svijesti, smetenost, slabost, tremor, gubitak koordinacije i perifernog vida te halucinacije. Laboratorijskim pretragama se mogu naći blaža hipokalijemija i respiracijska acidoza. U većini slučajeva simptomi spontano nestaju u razdoblju od sati.

Uzimanje većih doza izaziva gubitak kontrole mokraćnog mjehura, klonične pokrete udovima, generalizirani epileptički napadaj te naglo nastalu komu s Glasgow koma zbrojem najčešće manjim od 8. Zjenice budu sužene i bez reakcija na svjetlo, česte su bradikardija i hipotermija Od psihijatrijskih nuspojava bolesnici mogu biti izrazito agresivni, svadljivi i agitirani, unatoč izraženoj depresiji disanja, te će zahtijevati fizičko obuzdavanje radi zaštite liječenje hipertenzije droge bradikardije i njih samih.

Temelj za postavljanje dijagnoze predoziranosti je detaljno uzeta anamneza, jer GHB nije detektabilan rutinskim pretragama na droge, već je za to potrebno uraditi plinsku kromatografiju i masenu spektrometriju. Glavni načini liječenja predoziranosti su potporne mjere nadziranja i održavanja prohodnosti dišnog liječenje hipertenzije droge bradikardije, disanja i cirkulacije u jedinicama intenzivnog liječenja.

Osim u slučajevima izražene depresije SŽS-a, intubacija obično nije potrebna, a korisna će biti kod jake hipersalivacije i učestalog povraćanja. Učinkovitost ispiranja želuca i primjene aktivnog ugljena je upitna, jer je uzeti volumen GHB-a vrlo malen i brzo se resorbira iz gastrointestinalnog sustava. Njihova primjena je opravdana pri uzimanju GHB-a s nekim drugim lijekom ili toksičnim sredstvom Simptomatska bradikardija se liječi atropinom, a epileptički napadaji benzodiazepinima.

Nalokson i flumazenil nisu pokazali značajan učinak na liječenje kome izazvane GHB-om. Djelomično poboljš anje se postiže davanjem fizostigmina intravenski Uz odgovarajuću medicinsku njegu, bolesnici se uglavnom oporave u potpunosti i vrlo brzo tako da se većina njih može nakon 6 sati otpustiti iz jedinica intenzivnog liječenja.

Postoji mogućnost razvoja tolerancije te psihološke i fizičke ovisnosti s apstinencijskim sindromom pri prekidu uzi- manja GHB-a.

Simptomi apstinencije po- činju sati nakon uzimanja posljednje doze GHB-a, mogu trajati dana, a katkad i do 6 mjeseci Apstinencijski sindrom je sličan apstinenciji od alkohola ili benzodiazepina, a klinički se očituje tjeskobom, nesanicom, mučninom i povrać anjem te znakovima podražaja simpatikusa kao što su znojenje, hipertenzija, tremor i tahikardija.

  • Tweet Prevencija bradikardije Najučinkovitiji način da se spriječi bradikardija je da se smanji rizik od srčanih bolesti.
  • Osnove pristupa poremećajima srčanog ritma - Zdravo budi

U težim se slučajevima javljaju halucinacije i delirij. Ketamin Ketamin je disocijativni anestetik koji djeluje na smanjenje reakcije na bol i okoliš. Posljednjih godina raste učestalost njegove primjene, jer on omogućuje dobru analgeziju i sedaciju kod kratkih i bolnih visoki krvni pritisak ishrana i terapijskih postupaka.

U uporabi je u veterinarskoj i dječjoj kirurgiji, a nuspojave kod primjene u djece su rijetke i blage Prvi put je proizveden Moguće je da se u po- četku počeo primjenjivati kao dodatak tabletama ecstasyja, ali rastom popularnosti sve se češće rabi samostalno.

Ketamin djeluje izravno ili neizravno na brojne transmitorske sustave kao što su kolinergič ki i opioidni, a inhibira ponovnu pohranu noradrenalina, dopamina i serotonina Primarno djeluje na receptore N-metil-D-aspartat NMDAinhibira djelovanje glutamata te dovodi do blokade protoka kalcija kroz kanale Receptori NMDA imaju važnu ulogu u neurokemiji ponašanja i procesiranju senzornih informacija, a njihova blokada dovodi do pojačanog lučenja dopamina u međumozgu i prefrontalnom korteksu te do aktivacije serotoninskog sustava Tekući oblik se lako prevodi u prah, kako se najčešće i prodaje, pomiješan s vitaminom B Može se uzimati ušmrkavanjem, oralno, može se pušiti zajedno s marihuanom ili duhanom, intramuskularno i subkutano, ali najjače djeluje pošto se aplicira intravenski.

Djelovanje nakon oralnog uzimanja je slabije zbog liječenje hipertenzije droge bradikardije metabolizma prvog prolaza, gdje se djelovanjem citokrom P sustava u jetri preko intermedijarnih spojeva prevodi u hidrosolubilni oblik i izlučuje urinom. Nakon injiciranja počinje djelovati za oko 5 minuta, intranazalno za oko 10 min, a glavni disocijativni učinci nastaju oko 10 minuta poslije.