Hipertenzija i planinska klima. Planinska klima - Wikipedia

Jadransko more znatno utiče na klimu i to naročito u hladnijem dijelu godine, kada, odajući veliku količinu toplotne energije, ublažava zimske ekstremne temperature.

Navigacijski meni

Nadmorska visina i reljef, naročito raspored planinskih masiva, nizija, kotlina, kraških polja itd. Naročito izražen klimatski uticaj imaju planine Dinarskog sistema, koje predstavljaju prirodnu prepreku i sprječavaju prodiranje hladnih vazdušnih masa sa sjevera i toplih vazdušnih masa sa juga.

Kroz kraške kotline i doline velikih rijeka prodiru dublje u unutrašnjost hladne vazdušne mase sa sjevera i tople vazdušne mase sa juga, a sa njima i uticaji srednjoevropske kontinentalne i mediteranske klime.

hipertenzija i planinska klima masaža leđa za hipertenziju

Vrsta podloge, kao i biljni i sniježni pokrivač, utiču na karakter klimatoloških elemenata, modificirajući na taj način klimu određenog mjesta. Na klimu, utiče i ciklonska aktivnost iznad naše zemlje, kao i brojni lokalni mama hipertenzija liječenje. Na teritoriji Bosne i Hercegovine javljaju se tri osnovna tipa klime: 1.

Izvor: INC Kontinentalna klima javlja se na sjeveru, mediteranska na jugu, a linijom koja razdvaja ove dvije regije nalazi se prostor visokih planina, visoravni i klisura, u kojima, u zavisnosti od nadmorske visine, dominira planinska klima. U godišnjem hodu temperature zraka uočljiv je nagli porast temperature od januara prema julu, a zatim postepen pad prema decembru.

Najhladniji mjesec je januar, a najtopliji juli. Srednje januarske temperature su negativne i kreću se između -0,9°C i 0,0°C izuzev područja oko Bihaća, koje u ovom mjesecu ima pozitivnu temperaturu hipertenzija i planinska klimašto je uslovljeno položajem i orografijom.

Najtopliji je mjesec juli sa srednjim vrijednostima između 20°C i 22°C.

hipertenzija i planinska klima tip 2 dijabetesa tretirati s hipertonijom

Usljed velikih razlika između najtoplijeg i najhladnijeg mjeseca, godišnja kolebanja temperature su jako velika od 20°C do 23°C i veća su od kolebanja u planinskom području, što je karakteristika kontinentalnog klimata. Srednje godišnje temperature zraka su relativno visoke i iznose krvni pritisak 100 70 9,6°C do 11,4°C, sa jasno izraženim godišnjim dobima.

Izražena su kolebanja temperatura u proljeće i jesen, pa pozni proljetni i rani jesenji mrazovi mogu imati negativnih posljedica. Trajanje bezmraznog perioda je dosta različito u ovom području i iznosi od do dana, što znači da je pojava mraza u toku godine moguća šest mjeseci.

Samo u periodu od maja do septembra se mraz ne javlja. Srednje minimalne temperature zraka imaju negativne vrijednosti u januaru, februaru i decembru, ali su najniže u januaru i iznose između -5°C i -6°C. Vrlo visoke srednje maksimalne temperature u julu i augustu između 25°C i 27°C navode na zaključak da su ljeta u ovom području relativno topla. Znatnije razlike koje se javljaju u geografskoj raspodjeli temperature, kao i njenih parametara, uslovljene su lokalnim uticajima.

Na osnovu prikazanog temperaturnog režima može se zaključiti da su u ovom području ljeta topla, zime hladne, zbog čega su godišnja kolebanja jako velika, što je rezultat uticaja kontinentalne klime. U pogledu padavina, ovo područje se ističe po relativno malim količinama padavina i spada u najsušnija područja u zemlji. Geografska raspodjela pokazuje porast od sjevera prema jugu i od istoka prema zapadu. Najviše padavina u godišnjem prosjeku imaju sjeverozapadni krajevi između i mmdok su najmanje količine zabilježene u području oko Bijeljine, Orašja i Bosanskog Šamca ispod mm.

Međutim iako su količine padavina dosta male, hipertenzija i planinska klima se reći da ovo područje ima dovoljno padavina, s obzirom da su one u toku godine ravnomjerno raspoređene.

С тех пор он держался подле Хилвара и больше не пытался удрать. К вечеру впереди показались горы.

Maksimum padavina je u proljeće hipertenzija i planinska klima — junia minimum u februaru i martu. Pored glavnog maksimuma u proljeće, javlja se i sekundarni maksimum u jesen, oktobar - novembar.

Navigacijski izbornik

Proljetni maksimum padavina je rezultat pojačane ciklonalne aktivnosti iznad naše zemlje u ovo doba godine, dok je sekundarni rezultat maritimnog uticaja. Da su padavine tokom godine dobro raspoređene, potvrđuju mala relativna kolebanja, koja su najmanja u ovom području, kao i relativno veliki broj padavinskih dana koji u toku godine iznosi od 90 do dana.

Iz godišnje raspodjele padavina proizilazi da ovo područje ima kontinentalni pluviometrijski režim, ali modifikovan maritimnim uticajem.

S obzirom da je ovo poljoprivredno područje, snježni pokrivač je od izuzetnog značaja za poljoprivredne kulture, jer ih u toku zime štiti od jakih mrazeva i stvara velike zalihe vode u tlu. Broj dana sa snježnim pokrivačem povećava se od sjevera prema hipertenzija i planinska klima i od istoka prema zapadu, što je i normalno očekivati s obzirom da se i nadmorska visina, od koje u velikoj mjeri zavisi trajanje snježnog pokrivača, u tim pravcima povećava.

U sjevernim krajevima snježni pokrivač traje između 40 i 60 dana, a u graničnom pojasu sa planinskim područjem i do 90 dana. Prosječna visina mu iznosi između 30 i 40 cm. U geografskoj raspodjeli izdvaja se jedan širi pojas sa povećanom oblačnošću, koji se pruža od Bosanske Dubice i Bosanske Gradiške prema jugu i manje područje oko Bihaća. Prosječno trajanje sijanja Sunca je dosta veliko i iznosi od do sati.

U godišnjem hodu trajanje sijanja Sunca je najveće u julu i u prosjeku hipertenzija i planinska klima ovo područje iznosi 8,4 sati na dan, a najmanje je u decembru kada u prosjeku dnevno trajanje sijanja Sunca iznosi 1,7 sati.

Na jugu, granicu predstavlja linija koja se proteže od Posušja i južnih obronaka Čabulje, Veleža i Bjelašnice do Bileće. Ovo područje nalazi se pod uticajem srednjoevropske kontinentalne klime sa sjevera i mediteranske klime sa juga.

Isprepletenost ovih klimatskih uticaja, kao i raznovrsnost reljefa, daju ovom području obilježja umjereno planinske klime.

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Područje planinske klime Planinska klima je klima za područja iznad granice pojavljivanja šuma. Takva klima se također naziva i alpska klima. U Köppenovoj klasifikaciji klimealpska klima dio je "grupa E", zajedno s polarnom klimoma karakterizira ih, da nema mjeseca u godini, koji ima srednju temperaturu višu od 10 °C [1] Klima postaje sve hladnija na sve višim nadmorskim visinama. Lokalni faktori kao što je blizina oceana mogu drastično mijenjati klimu. Ova klima javlja se: u Alpamana Stjenjakuna Pirinejimau Sierra Nevadina Andamana Himalajitibetanskim visoravnima, u istočnom gorju Afrike i središnjim dijelovima Bornea i Nove Gvineje.

Prostorna raspodjela temperature zraka pokazuje veoma velike razlike od mjesta do mjesta, tako da na relativno malim rastojanjima one iznose i do 11°C. Najhladniji mjesec u toku cijele godine je januar sa srednjim vrijednostima između -0,3°C i -6,5°C, a najtopliji je juli, odnosno august, sa vrijednostima od 9,5°C do 21,2°C. Jesen je toplija od proljeća, što je uslovljeno većim termičkim uticajem Jadranskog mora.

Planinska klima

Srednje godišnje temperature zraka imaju vrijednosti od 1,2°C do 11,6°C. Pošto je u ovom području termički uticaj podloge ublažen, to su godišnja kolebanja temperatura manja i nisu tako izražena kao u sjevernim područjima.

Естественный барьер из гор не разрешал всех трудностей, и прошло много веков, прежде чем огромный оазис был надежно огражден. Здесь картина была нечеткой; вероятно, Элвину умышленно не дали понять, каким образом Лис получил ту фантастическую вечность, которая была также обретена и Диаспаром. Голос Серанис доносился до него словно издалека - и не один только ее голос; он был слит в симфонию слов, точно множество языков пело с ней в унисон.

Ona u prosjeku iznose oko 20°C. Najmanje razlike u prostornoj raspodjeli temperature se javljaju u januaru mjesecu, a najviše u julu i augustu. Ovo se može objasniti različitim uticajem modifikatora u toku godine.

  • Мне пришлось бы спуститься и изучить ее, а уж тогда я тебе отвечу,-- деловито сказал Хилвар.
  • Человек снова открыл свой мир, и он сделает его прекрасным, пока останется на .
  • Но стабильность -- это еще не .
  • Planinska klima - Wikipedia
  • Federalni hidrometeorološki zavod

Jadransko more, koje je u toku ljeta stvorilo veliku rezervu toplote, odajući je u zimskom periodu, ublažava niske zimske temperature, dok u toku ljeta, kada je more hladnije od kopna, smanjuje visoke ekstremne ljetne temperature. Veoma složen reljef u toku zime uslovljava manje promjene temperature sa visinom.

Najveće vrijednosti srednje maksimalne temperature javljaju se u skoro cijelom području tokom augusta, sa izuzetkom nekih krajeva gdje se javljaju u julu i iznose od 12,3°C do 29°C. Zakašnjenje ekstremnih temperatura, koje se javljaju u augustu, je rezultat maritimnog uticaja. Za ovo područje je karakteristično da su srednje mjesečne temperature negativne skoro u tri mjeseca decembar, januar i februar.

Srednje minimalne vrijednosti temperature su relativno niske i kreću se od -1,9°C do —8,8°C u januaru mjesecu. Na ovim prostorima negativne temperature se javljaju rano početkom jesenia česti su i kasni proljetni mrazovi.

Trajanje hipertenzija i planinska klima bez mraza je vrlo različito, tako da na Bjelašnici iznosi samo 86 dana, a u Višegradu dana. Prostorna raspodjela godišnje količine padavina je neravnomjerna zbog složenog reljefa.

hipertenzija i planinska klima cigarete u hipertenzije

Navjetrene strane visokih planina imaju velike godišnje količine padavina, koje se kreću između i mm, dok u zaklonjenim riječnim dolinama i kotlinama su znatno manje i iznose od do mm.

Pored znatno većih količina padavina, visoke planine imaju i veći broj dana sa padavinama od okolnih dolina i kotlina. Najveći broj dana sa padavinama većim od 1,0 mm u ovom području ima Bjelašnicaa najmanje Čajniče 93 dana.

hipertenzija i planinska klima hipertenzija i liječenje preporaty

U ovom regionu su također zabilježeni i najveći intenziteti dnevnih i satnih padavina.