Sistemska arterijska hipertenzija

Hipertenzija bolesti klinici, Liječenje hipertenzije u klinici u Petersburgu

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

  donji pritisak preko 90

  Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je hipertenzija bolesti klinici u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

  rizik od hipertenzije sjedeći faktora načina života

  Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  konjak se može koristiti za hipertenziju

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  razlika između stupnja hipertenzije

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  hipertenzija maslačak