Možda će vas zanimati i ove teme:

Analozi listi lijekova za hipertenziju

Sadržaj

  Petar Kes ,  dr. Ukratko, u prošlom izdanju započeli smo priču o tome kako je jedan od bitnih čimbenika u nastanku bolesti srca i krvnih žila u bolesnika s kroničnim bolestima bubrega i anemija, koja se javlja već u ranom stadiju kronične bolesti bubrega, normocitna je i normokromna. Kao pridruženo stanje ili komplikacija drugih kroničnih bolesti, može biti posljedica manjka željeza, vitamina B12 ili folne kiseline, no primarni uzrok anemije u tih bolesnika ipak je manjak eritropoetina. U nastavku priče reći ćemo nešto više o liječenju bubrežne anemije. Liječenje anemije u pacijenata s kroničnim bolestima bubrega dovodi do boljitka u podnošenju napora, poboljšava kvalitetu života, kognitivne i seksualne funkcije, smanjuje potrebu za transfuzijama i rizik od senzibiliziranja, može usporiti napredovanje zatajenja bubrega, povoljno utjecati na smanjenje komplikacija srčanožilnog, ali i drugih organskih sustava te smanjiti potrebu za bolničkim liječenjem i smrtnost.

  Bilumid, Plivin bikalutamid Bilumid bikalutamid  je nesteroidni androgen, bez ikakve druge endokrine aktivnosti, veže se na androgene receptore a da pri tome ne aktivira gensku ekspresiju te stoga inhibira androgeni podražaj. Koje su indikacije za primjenu Bilumida? Lijek je namijenjen za liječenje odraslih muškaraca. Bilumid 50 mg filmom obložene tablete: Liječenje uznapredovalog karcinoma prostate u kombinaciji s analogom LHRH ili s kirurškom kastracijom.

  Bilumid mg filmom obložene tablete: Liječenje lokalno uznapredovalog i nemetastaziranog karcinoma prostate za koji nije indicirana ili je neprihvatljiva kirurška kastracija ili neki drugi oblik medicinske intervencije.

  Bilumid mg filmom obložene tablete su indicirane u bolesnika s karcinomom prostate u stadiju T3-T4, u bilo kojem N stadiju, M0; T1-T2, M0 kao monoterapija na početku liječenja ili kao dodatna terapija osnovnom liječenju radikalnoj radioterapiji, radikalnoj prostatektomiji.

  hipertenzija tretirane skupine lijeka

  Kako se dozira Bilumid? Odrasli muškarci, uključivši starije: Prema indikaciji, jedna tableta jedanput na dan, uvijek u isto vrijeme obično ujutro ili navečer.

  hipertenzija kako disati

  Bilumid 50 mg filmom obložene tablete: Liječenje treba započeti istovremeno s primjenom analoga LHRH ili kirurškom kastracijom. Bilumid mg filmom obložene tablete: Liječenje treba trajati najmanje 2 godine.

  učinci visokog krvnog tlaka, ako se ne liječi

  Kakva je podnošljivost Bilumida? Dobro se podnosi. Nuspojave su obično blage i prolazne.

  Upišite riječi Lijekovi za visoki krvni tlak kod djece Hipertenzija visoki krvni tlak povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i zatajenja bubrega. Učestalost hipertenzije kod djece se povećava. Značajni udio djece s hipertenzijom zahtijeva lijekove kako bi se smanjio krvni tlak te se lijekovi kod djece posljednjih godina značajno više koriste.

  Vjerujemo da ćete propisujući Bilumid biti zadovoljni Vi i Vaši bolesnici.